Svenska Golfhistoriska Sällskapet

Handicapregler vid hickorytävlingar arrangerade av Svenska Golfhistoriska Sällskapet  

Justering av ordinarie handicap till hickoryhandicap

Exakt handicap avrundas till närmaste heltal, ex. 8,4 får hcp 8 och 8,5 får hcp 9. Därefter tillämpas nedanstående tilldelning av extra slag.

Observera att ingen hänsyn tas till slope.

Tilldelning av extra slag

   – 3 hcp får 3 extra slag
4 – 8 hcp får 4 extra slag
9 – 14 hcp får 5 extra slag
15 – 20 hcp får 6 extra slag
21 – 36 hcp får 7 extra slag

Professionella golfspelare spelar alltid på scratch. Inga extra slag.

En spelare med hcp 7,6 får alltså 8 + 4 = 12 slag och en spelare med hcp 23,4 får 23 + 7 = 30 slag i spelhandicap.

Vid tävling över 9 hål gäller samma regel men där kan givetvis bara hälften av slagen utnyttjas.

Ovanstående gäller samtliga hickorytävlingar som spelas med handicap och som arrangeras av Svenska Golfhistoriska Sällskapet.

Reglerna står i samklang med dem som utarbetats av British Golf Collectors Society för hickorytävlingar i Storbritannien.

Vi eftersträvar största möjliga internationella samsyn kring all tävlingsgolf med hickoryklubbor.

2015-04-19    

Tips för dig som skriver golfklubbens historia!