Svenska Golfhistoriska Sällskapet

Årets jubilarer