Svenska Golfhistoriska Sällskapet

Årsmötet på Falsterbo 2017Årsmötet på Falsterbo 2017

Golfhistoriska Sällskapets årsmöte ska enligt stadgarna hållas senast den 30 juni, men vanligen sker det redan i maj i samband med Sällskapets vårträff.

Årsmötet 2017 ägde rum den 19 maj på Falsterbo Golfklubb i samband med Vårmötet och golfspel på Falsterbobanan.

Protokoll

Protokoll från stiftelsemötet 1996-06-12

Protokoll från årsmöte 2009-05-29

Protokoll från årsmöte 2010-05-29

Protokoll från årsmöte 2011-06-10

Protokoll från årsmöte 2012-05-25

Protokoll från årsmöte 2013-05-24

Protokoll från årsmöte 2014-05-24

Protokoll från årsmöte 2015-05-29

Protokoll från årsmöte 2016-05-20

Protokoll från årsmöte 2017-05-19

Årets jubilarer