Svenska Golfhistoriska Sällskapet

Svenska Golfhistoriska Sällskapet inbjuder golfare och andra golfhistoriskt intresserade att bli medlemmar i vårt sällskap.

En kvartett lyckliga golfare. Foto: Tomas KihlmanEn kvartett lyckliga golfare. Foto: Tomas Kihlman

Som medlem får du

  • Golfhistoriska Sällskapets bagbricka
  • Inbjudan till alla våra arrangemang
  • Årsskriften med golfhistoriska artiklar
  • Sällskapets medlemsmatrikel
  • Specialerbjudanden

Medlemsavgift: 200 kr per år för enskild medlem och 500 kr per år för stödjande medlem (golfklubb, golfdistrikt o.dyl.).

Du kan bli medlem direkt genom att betala in avgiften till Sällskapets konto

  • Bankgiro 5024-8871

Ange ditt golf-id eller namn + e-post/telefonnummer på inbetalningen.

Vid betalning från utlandet ange

  • SWIFT code SE 21 9500 0099 6034 6092 1319
  • BIC: NDEASESS

Vårt organisationsnummer är 802449-7003

Här kan du läsa mer om hur vi på ett säkert och varsamt sätt hanterar våra medlemmars personuppgifter.
› SGS Policy & Personuppgiftshantering

Välkommen!

Årets jubilarer

Tips för dig som skriver golfklubbens historia!