Svenska Golfhistoriska Sällskapet

Tips för dig som skriver golfklubbens historia

av Anders Engström  

Det som inte är känt finns inte. Till skillnad från de flesta andra sporter är det oftast klubbens egna medlemmar som år ut och år in står för finansieringen och en stor del av det arbetet att ta hand om bana och byggnader. Detta, liksom handicapsystemet och kontakten mellan generationerna kan skapa en alldeles speciell gemenskap. På klubben uppstår mänskliga sammanhang och berättelser. Minnen som är värda att bevaras.       

Hur skriva golfklubbens historia                       

Det finns inga regler för hur golfklubbens historia ska skrivas, möjligheterna är oändliga! Men för den som inte redan är en erfaren publicist kan några tips ändå vara på sin plats. Vi börjar direkt...

 

Tips för dig som skriver golfklubbens historia!