Svenska Golfhistoriska Sällskapet

Layout och typografi

Att låta texter och bilder tala för sig själva genom att behålla samma layoutprincip sida efter sida är ett viktigt råd för den som vill skapa trovärdig och lättläst golfhistoria! Se till att varje bild är försedd med en bildtext, helst placerad under bilden. Undvik att blanda typsnitt, håll dig till så få textstorlekar som möjligt, undvik färgplattor och annat ”pynt”. Längre negativa (vita/ljusa) texter på mörk botten är alltid svårlästa. Långa textrader över sidans hela bredd är krångliga att ta sig igenom. Om det rör sig om stående A4-format så bör man dela upp texten i två spalter, på stående A5 klarar man sig med en spalt med frikostig marginal.

Tips för dig som skriver golfklubbens historia!