Svenska Golfhistoriska Sällskapet

Bilder

Svartvita (S/V) bilder ger av naturliga skäl mer av ”historiekänsla” än färgbilder,  men frestas inte för den skull att förvandla färgbilder till S/V, det riskerar att spoliera tidsandan.

Ofta vinner bilder på att beskäras ganska hårt

Att använda foton som man hämtar från redan tryckta publikationer ger i regel sämre bildkvalitet än om man använder originalfoton. Men om en redan tryckt bild där originalet saknas kan anses ha stor betydelse för att förstå klubbens förflutna, så ska den givetvis ändå användas.

Tips för dig som skriver golfklubbens historia!