Svenska Golfhistoriska Sällskapet

Innehållet och sanningen

Historikerns uppgift är att hålla sig till sanningen, men samtidigt vet vi att denna nästan alltid friseras av värderingar som gäller vid tiden för nedtecknandet. Vidare stödjer vi ofta våra texter med äldre, skriven dokumentation, men hur ofta kollar vi upp att denna verkligen är sann i alla detaljer? En erfaren ”golf historian” är naturligtvis noggrann med detta inför sina källkritiska vänner!

Tips för dig som skriver golfklubbens historia!