Svenska Golfhistoriska Sällskapet

Historia kan vara att förstå vad som hände

När man bläddrar i gamla golfklubbsböcker urskiljer man olika sätt att beskriva klubbens förflutna. Det vanligaste är nog det ganska stela kronologiska perspektivet där olika medlemmar sakligt, år för år, redogör för vad som hänt inne på klubben. En annan teknik är den mer berättande och kommenterande där skribenten också söker svaret på hur och varför saker och ting hände. Detta lyfter ofta berättelsen till en högre nivå och kan ge intressant läsning även för icke-medlemmar. Kravet är givetvis att skribenten också har hyfsat goda kunskaper om vad som samtidigt pågick i samhället runt omkring!

Tips för dig som skriver golfklubbens historia!