Svenska Hickorymästerskapet och Svenska Hickorymästerskapet i matchspel ställs in 2020

Svenska Hickorymästerskapet (SHM) var planerat att äga rum på Linköpings GK den 1-2 augusti. Linköpings GK har till detta evenemang planerat många mycket intressanta kringaktiviteter. Men pga av coronapandemin kan varken tävlingen eller aktiviteterna genomföras som den folkfest vill att SHM ska vara. Vi har därför beslutat ställa in SHM 2020 och planerar besöka Linköping nästa år istället.

Svenska Hickorymästerskapet i matchspel (SHM Match) var tänkt att gå på Helsingborgs GK:s bana i Viken den 27-28 juni. Men pga mycket begränsade utrymmen i klubbhuset m.m. kan tävlingen inte spelas i Viken varken i juni eller senare under säsongen. (I juni skulle vi ändå inte kunnat spela enligt SGF:s riktlinjer om tävlingar tidigast den 1 juli.). Vi bedömer att det i år, med den korta tid som står till buds, inte heller går att hitta en ny passande spelplats. Vi har därför beslutat ställa in SHM Match 2020. Vi är mycket välkomna tillbaka till Viken 2021.