Svenska Golfhistoriska Sällskapet

gruppbild hovas

Golfhistoriska Sällskapets vår- och årsmöte blev en het tillställning. Termometern ville krypa upp till 30-gradersstrecket, men en svalkande bris från Askimfjorden höll emot något, när vi begav oss ut på den vackra och otroligt välskötta Hovåsbanan i den årliga lagmatchen om Harry Vardon Trophy mellan De gamla klubbarna och De inte fullt så gamla klubbarna (skiljelinjen drogs åter tvärs igenom Borås GK, bildad 1933). ”Di gamle” försvarade sin fjolårsseger med siffrorna 4-3. 

collage hovas2

Att vi befann oss på Sveriges äldsta golfklubb (bildad 1902) och äldsta golfbana (1904) stod klart för oss med all tydlighet. I det eleganta, nyrenoverade klubbhuset lyfter Göteborgs Golf Klubb på ett beundransvärt sätt fram hela sin anrika historia. Ett föredöme för landets alla golfklubbar! Ordföranden i GGK’s klubbhistoriska kommitté, Claes Olsson, höll ett föredrag om den tidigaste golfen i Göteborg, epoken 1891-1910, och om Tor Törnstens roll som både ledare och elitspelare i dåtidens lilla Golfsverige. 

Ett diskussionsglatt årsmöte följde. Det blev omval till styrelsen av Georg Kittel (ordförande) samt Carin Bergdahl och Jörgen Isberg (ledamöter). Då Mats Widén undanböjt omval i styrelsen, och valberedningens kandidat hoppat av kort före mötet, valdes Bengt Larsson, Göteborgs GK, till ny ledamot på två år. Årsmötet tillstyrkte en medlemsmotion om valberedningens sammansättning, ett beslut som omedelbart justerades, vilket innebar en stadgeändring som genast kunde träda i kraft. Bland fem nominerade kandidater till ny valberedning valdes efter omröstning Hasse Bergdahl, Romeleåsens GK på två år samt Mats Widén, Funäsfjällens GK och Svante Hansson, Borås GK på ett år vardera. 

goran z

En av höjdpunkterna på årsmötet var då Göran Zachrisson med rungande acklamation utsågs till hedersmedlem i Svenska Golfhistoriska Sällskapet och personligen tackade för utnämningen med ett tal till nästan stående ovationer. Mats Widén avtackades för sina värdefulla insatser i styrelsen. Kvällen avslutades i glad stämning med en välsmakande middag samtidigt som solen sakta försvann ner i Askimfjorden. 

Varmt tack, Göteborgs Golf Klubb, för gott värdskap denna heta dag! 

Resultat Harry Vardon Trophy 2018

Resultat THVT 2018

Gävle Golfklubb bjöd på ett hjärtligt välkomnande, en inbjudande golfbana (Gamla banan) och ett okuvligt motstånd när Golfhistoriska Sällskapet gästade klubben vid årets höstmöte. Det första norr om Dalälven. Det första i Norrland.    

Sedan klubbhistorikern Hans Ström hållit ett informativt föredrag om den anrika gästrikeklubben (bildad 1949) spelades en lagmatch mellan sexton tillresta spelare från hela landet och ett lika stort gäng taggade hemmaspelare. Vissa spelade med hickoryklubbor, andra med moderna vapen. Totalt åtta matcher foursome. Trivseln var hög men spänningen låg.      

Gävle GK vann lagmatchen med förkrossande 7-1. Men samtidigt vann Golfhistoriska Sällskapet en hop nya medlemmar och även Gävle Golfklubb som ny stödjande medlem. ”Missionärsresan” till Norrland fick ett lyckosamt slut för alla.    

Nu hänger vandringspriset ”Den gamla klubban” på Gävle Golfklubb ett år framöver som segertrofé. Nästa höst blir det en ny drabbning. Var? Den som lever får se.

gavlegk 2017

Peter Stenberg, klubbchef på Gävle Golfklubb, tar emot ”Den gamla klubban” av Golfhistoriska Sällskapets ordförande Georg Kittel som bevis på hemmaklubbens seger vid höstmötet. Peter och Georg möttes också i en av foursome-matcherna som slutade all square. Foto: Mats Widén

Svenska Golfmuseets framtid

Svenska Golfmuseet
Foto: Svenska Golfmuseet

Värdet av den svenska golfhistorien är ifrågasatt.
Sedan ett par år har Svenska Golfmuseet brottats med underskott i ekonomin. Från tidigare Förbundsstyrelse har olika påbud gått ut om att kostnaderna måste bantas och ambitionerna skruvas ned. Svenska Golfförbundets kostnader för golfmuseet uppgår till cirka 0,3 % av förbundets omsättning i förening och bolag, så det är på intet sätt något som allvarligt tynger den resultaträkningen. Om man gör en grov uppskattning av hela golfrörelsens omsättning (1,5 till 2,5 miljarder) rör det sig om några ynka promille. Om varje svensk golfspelare skulle bidra med värdet av en begagnad golfboll som ungdomar fiskat upp ur våra dammar, skulle golfmuseet kunna bedriva en verksamhet med kraft och kvalitet som inte bara berör den nationella historien utan som också systematiserade kunskapen om klubbarnas liv och verksamhet. Idag är det sistnämnda blott en dröm för museet - av ekonomiska skäl.

Har golfrörelsen råd att undvara sin historia?
Golfen är en av de största idrotterna i Sverige. Den är också en av våra äldsta idrotter. Golfens rika historia gör att vi kan följa dess utveckling i dokument och i andra berättelser. På många sätt är golfsporten unik. De första reglerna formulerades redan 1744 och dagens regelsystem kan följas från den basen. Fotbollen fick exempelvis sina regler först 120 år senare.

Att känna till och förstå sin historia är av största vikt för all mänsklig verksamhet. Först då får man perspektiv på sin egen gärning och ställning. Golfsporten är internationell och en golfare som besöker en klubb i ett fjärran land kan förvänta sig att finna regler och verksamhetsformer som han eller hon är förtrogen med. Detta har blivit möjligt genom att sporten utgår ifrån en gemensam historia med ett enhetligt regelverk över hela världen.

Golfsporten har också en särställning genom att tävlandet bygger på att varje deltagare är sin egen domare. Det ställer höga krav på spelarens egen moraluppfattning, men det är också sportens historiska förankring som gör att detta ansvar upplevs så starkt av varje golfare.

När Svenska Golfmuseet bildades på initiativ av tongivande personer inom Svenska Golfförbundet och Svenska Golfhistoriska Sällskapet, skedde det utifrån en insikt om historiens betydelse; att kunskapen om vårt förflutna är avgörande för golfrörelsens sammanhållning och utveckling. Golfen förändras, men i små steg.

Tillkomsten av ett svenskt golfmuseum.
När Förbundsmötet 1999 fattade beslut om att skapa ett golfmuseum, bestämde man att verksamheten skulle finansieras med en krona per medlem ur förbundsavgiften. Det upplevdes då som en bra ekonomisk grund för en verksamhet i dess uppbyggnadsskede. Men sedan dess har dels medlemsantalet i golfförbundet minskat och dels har en krona inte samma värde tjugo år senare. Detta har allvarligt gröpt ur ekonomin för golfmuseets verksamhet.

När golfförbundet skulle bestämma lokaliseringen för museet utvärderades flera orter. Slutligen föll valet på Landskrona för att där fanns en lokal partner med stort intresse för verksamheten och för att Skåne är en region med många golfspelare och en stor mängd årliga golfturister från övriga Sverige.

Till en början sköttes museets uppbyggnad framför allt av ett hängivet engagemang från Svensk Golfs tidigare chefredaktör Anders Janson och Svenska Golfhistoriska Sällskapets förste ordförande Åke Skeppare. När verksamheten utvecklades och behovet av anställd personal blev nödvändigt visade sig finansieringen otillräcklig, särskilt när också beräkningsunderlaget i form av antalet aktiva medlemmar minskade. Under de senaste åren har därför utvecklingsinsatserna fått vara högst begränsade.

Museets styrelse har i ett flertal år försökt få till stånd en kommunikation med Förbundsstyrelsen kring museets framtid och hur golfhistorien skall säkras. Med nuvarande utveckling är stiftelsekapitalet nu hotat. Från tjänstemannaleden och distrikten har museet mött en förståelse för situation och behov, men den tidigare Förbundsstyrelsen har hittills varit ointresserad och avvisande. Man har föreslagit små kostnadsreduceringar av det slaget som, om de realiseras, innebär en långsam kvävningsdöd.

Utveckla kunskapen om golfens historia och dra nyttan av det.
I golfmuseets samlingar finns tillräckligt med föremål för att i utställningar illustrera den historiska berättelsen. Visst kan det finnas anledning att förvärva enstaka ”fynd” som plötsligt dyker upp på marknaden men annars har museet redan en tillräcklig bas. Behoven i framtiden för att utveckla museet och dess roll ligger inom andra områden än föremål:

  • Det är angeläget att stimulera och systematisera golfklubbarnas egen insamling av historiska dokument och formulering av dess historia.
  • Dokumentation av golfens förändring i nutid tillsammans med idrottsforskningen inom akademin är angelägen för att trygga framtida kunskap om dagens golfrörelse.
  • Genom golfmuseets egen insamling och genom den boksamling som övertogs från SGF 2015 finns ett bra bibliotek. En privatsamlare av svensk och internationell golflitteratur avser inom kort avveckla sin boksamling. Ett förvärv av den samlingen, eller en del därav, skulle göra golfmuseets bibliotek mer komplett och därmed än mer angeläget för forskning och studier.
  • Den fotografiska bilden är en väsentlig bärare av historisk kunskap och känsla. I nutid har det blivit uppenbart att angelägna bildsamlingar riskerar att förstöras eller skingras. Inte minst har detta blivit tydligt när mediehusen av kostnads- och utrymmesskäl avvecklar sina bildsamlingar. Det är en angelägen uppgift för ett golfmuseum att ta ansvar för att viktiga bilder som kan beskriva golfens historia tryggas och digitaliseras så att de inte försvinner av rent materiella skäl.
  • Museet skulle kunna ta ansvar för att hjälpa klubbarna att dokumentera sin egen historia genom utbildning och genom dokumentära pilotprojekt.

Med en historisk medvetenhet och kunskap som kan växa fram ur sådana ambitioner skulle golfrörelsens röst i samhället bli än starkare. Det är inte frågan om att ett golfmuseum skall vara en samlingsplats för prylar och golfnördar, utan en plats där golfens historia och roll säkras och levandegörs.

Vi som alla känner ett starkt engagemang i frågan vill med detta öppna brev tydliggöra att golfens historia måste vara värd en bättre behandling än den som lämnats under de senaste åren. Vi är övertygade om att golfrörelsen har råd att ha högre ambitioner för sin historia och sitt varumärke.

Golfsverige i juni 2017

Georg Kittel, ordförande i Svenska Golfhistoriska Sällskapet (SGS), ledamot i Svenska Golfmuseets styrelse (SGM)
Göran Nyström, director Landskrona Foto, adjungerad i SGM
Leif Einarsson, f.d. ordförande i The European Association of Golf Historians and Collectors (EAGHC), adjungerad i SGM

Vi har tagit del av detta brev och stödjer helhjärtat de tankar som framförs här:

Helen Alfredsson, f.d. LET/LPGA-spelare, Majorvinnare, Solheim Cup-kapten
Johan Benestam, Master of Science in Golf Course Architecture
Gösta Carlsson, Mr. Barsebäck, Erik Runfeltmedaljör
Peter Chamberlain, hedersmedlem PGA Sweden, golfbanearkitekt
John Cockin, f.d. ordförande PGA Sweden
Ann Durlow, ordförande i Stockholms Golfklubb, bildad 1904, och f.d. ledamot av SGFs styrelse
Rolf Edling, golfare, styrelseledamot i Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande
Pierre Fulke, golfbanedesigner, tv-kommentator, f.d. ET-spelare
Hans Grandin, f.d. ordförande i Dalarnas GDF
Marlene Hedblom, PGA head pro, f.d. LET/LPGA-spelare
Björn Ingemanson, ordförande i Göteborgs Golf Klubb, bildad 1902
Göran Lindeblad, f.d. mångårig landslagsspelare/svensk mästare
Peter Marcusson, ordförande i Falsterbo Golfklubb, bildad 1909
Lennart Molander, f.d. ordförande i Svenska Golfförbundet (SGF)
Gunnar Mueller, verksam PGA pro, f.d. landslagsspelare och ET-spelare
Mårten Niléhn, golfkrönikör, f.d. chefredaktör Golf Digest
Catrin Nilsmark, f.d. LET/LPGA-spelare, Solheim Cup-kapten
Pia Nilsson, coach, Erik Runfeltmedaljör, f.d. förbunds- och Solheim Cup-kapten
Anders Nordlund, f.d. chefredaktör Svensk Golf
Tommy Nordström, f.d. ordförande i Föreningen Skandinaviska Golfbanearkitekter (FSGA)
Peter Nordwall, grundare och f.d. ordförande i FSGA, grundare och hedersmedlem i SGS
Jörgen Ohlson, golfjournalist i drygt fyrtio år, bl.a. på Svensk Golf
Bengt Olsson, f d förbundsstyrelseledamot/f.d. ordf i Ljunghusens Golfklubb
Christer Palmborg, f.d. ordförande i Stockholms GDF, f.d. verksamhetsrevisor SGF
Stig Persson, f.d. ordförande i Golf Administratörernas Förening (GAF), f.d. klubbchef LjGK i 34 år
Mia Reich-Sjögren, f.d. styrelseledamot i SGF/f.d. ordförande i Svenska Golfmuseets styrelse
Mikael Sorling, vd PGA of Sweden (f.d. landslagsspelare, flerfaldig svensk mästare mm)
Kaj Stenberg, f.d. ordförande i Skånes GDF och Svenska Golfmuseets styrelse
Magnus Sunesson, golfallkonstnär (f.d. ET-spelare, head pro, klubbchef, tv-kommentator mm)
Annika Sörenstam, tiofaldig majorvinnare och mycket, mycket annat
Charlotta Sörenstam, f.d.LET/LPGA-spelare
Pehr Thermaenius, journalist, redaktör för SGS Årsskrift
Marie Wennersten-From, PGA pro, flerfaldig svensk mästarinna, LET-spelare
Bo Wickberg, f.d. generalsekreterare i Svenska Golfförbundet
Mats Widén, f.d. sekreterare i Jämtland-Härjedalens GDF
Liv Wollin, f.d. mångårig landslagsspelare/flerfaldig svensk mästarinna
Göran Zachrisson, golfjournalist, tv-kommentator
Ulf Öhrvik, Barsebäck Golf Resort

 

Program & inbjudan till Golfhistoriska Sällskapets vår- och årsmöte fredagen den 1 juni 2018 på anrika Göteborgs Golf Klubb.

11:30 Första start
Spel om Harry Vardon Trophy. Fyrboll bästboll match mellan spelare från de gamla och de inte fullt så gamla klubbarna. Valfritt spel med hickory eller moderna klubbor (olika hcp-beräkningar enligt SGS handicap-mall). Individuell anmälan, tävlingsledningen sätter ihop lagen och bollarna.

18:00 Golfhistoriskt föredrag
Claes Olsson, ordförande i klubbhistoriska kommittén på Göteborgs GK, berättar om klubbens tidiga historia och Tor Törnstens betydelse för golfens utveckling i Sverige.

18:30 Årsmötesförhandlingar samt gruppfotografering och därefter en tvårätters middag 

(varpå den nyvalda styrelsen sammanträder för ett konstituerande möte)

Avgift
500 kr är ett ”paketpris” som inbegriper startavgift, starkt reducerad & subventionerad greenfee samt subventionerad middag (exkl. dryck). För medlem i Göteborgs Golf Klubb är paketpriset 200 kr. All betalning görs i receptionen.

Anmälan
Snarast, dock senast den 27 maj via Min golf. Begränsat antal starttider. Vid anmälan anges typ av klubbor för spel och deltagande vid middagen.

Givetvis ingen avgift, och ingen föranmälan nödvändig, för SGS-medlem som enbart önskar delta i själva årsmötet.

Alla hålltider på eftermiddagen är ungefärliga, beroende på antalet spelare.

Handlingar

Formell kallelse (se Årsskrift sid 3)

pdfDagordning SGS årsmöte

• Verksamhetsberättelse 2017 (se Årsskrift sid 38-40)

• Verksamhetsplan 2018 (se Årsskrift 2018 sid 40)

• Resultat- & Balansräkning, Revisorernas rapport och Budget 2018 kan rekvireras från sekreteraren via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

pdfMotion 1: Angående stadgeändring avseende punkt 8b. valberedning

pdfMotion 2: Förbättrad öppenhet gällande årsmötehandlingar

pdfSGS yttrande Motion 1

pdfSGS yttrande Motion 2

pdfValberedningens rapport

 

 

VARMT VÄLKOMNA!

Gävle GolfklubbGävle Golfklubb

År 1932 började man tala om en golfbana i Gävle. 1938 hade man ett sammanträde för att konkretisera planerna. Andra världskriget kom och saken måste skjutas upp. Klubben bildades 1949 och efter att ha engagerat banarkitekten Rafael Sundblom förelåg sex hål spelklara 1951.

Gävle GK med 45 hål och 2100 medlemmar har fostrat många elitspelare och har prägel av tävlingsklubb. Det blir därför ett extra intressant Höstmöte där individuella tävlingen om vandringspriset Den gamla klubban byts ut mot en lagmatch där SGS utmanar Gävle GK om en inteckning (SGS dalabrigad med leksingar och Morafolk ser det delvis som en match mot Brynäs).

PROGRAM (preliminära tider)

10:45 Lunch i restaurangen
11:20 Föredrag om Gävle Golfklubbs historia i konferenslokal
12:10 Första start i 21:a Höstmötet. SGS i lagmatch mot Gävle Golfklubb. Fyrboll bästboll 18 hål. Spel med såväl hickoryklubbor som moderna klubbor.        
17:45 ca Prisutdelning (direkt efter tävlingens slut). Reducerad greenfee 300 kr. Lunchbuffé 120 kr.

Handicap för spelare med hickoryklubbor enligt SGS handicapregler för hickoryspel.

Anmälan senast fredag 25 augusti till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Ange golf-id samt meddela om du ämnar delta i både lunch och golf eller bara i en del. Bra om du också kan meddela om du tänker spela med hickory- eller moderna klubbor.

Mycket välkommen med anmälan!

För 6:e gången arrangerades Match-SM med hickoryklubbor. Efter förra årets succé med 9-håls matcher i den anrika miljön på Vikens Golfbana i arrangemang av Hickory Goffers of Helsingborg och Svenska Golfhistoriska Sällskapet, upprepades förra årets succé och en ny mästare korades i herrklassen medan Damvinnaren Monica Andersson upprepade fjolårets seger och tog en ny inteckning i vandringspriset. Banan på Viken var i sitt allra bästa skick och spelet kunde genomföras under rättvisa former. 

I en ny kvalificeringstävling, som var mycket uppskattat av deltagarna, spelade 32 spelare kvalspel i grupper om 4, där alla spelade match mot alla och 2 spelare gick till slutspel i varje grupp på lördagen. I slutspelet seedades gruppvinnarna och de övriga lottades in mot dessa i en vanlig matchspelsmatris. Slutspelen i de olika klasserna visas i bilaga.

Vinnare i Herrarnas tävling blev Johannes Karsberg från Båstad som i finalen slog Olle Dahlgren från Falsterbo. 

I Damernas tävling upprepade Monica Andersson sin seger från 2016 genom vinst i finalen mot Noo Ornstein. 

Förutom söndagens spel om Mästerskapen genomfördes en matchturnering med hcp, Lennart Molanders Hickory Trophy. Deltagare var de som inte gick vidare från kvalspelet. Vinnare blev Lars Nyström från Viken, som i finalen besegrade Christian Hedberg från Västerås.

match2017 gruppmatch2017 grupp

match2017 finalmatch2017 final

match2017 dammatch2017 dam

match2017 molandermatch2017 molander

Författaren och golfentusiasten Sven Arnström har kommit ut med en bok, Amen Corner – kyrkan och golfen i en historisk revy, som belyser olika beröringspunkter mellan just kyrkan och golfen.     

1991 var Sven Arnström en av initiativtagarna till Stiftelsen Pergis, som arrangerar en nationell golftävling för anställda och förtroendevalda inom kyrkan. I boken speglas Pergis verksamhet nationellt och internationellt samtidigt som författaren gör ett flertal historiska och geografiska utvikningar, bland annat till en kyrkogård i Kelso, Skottland 1632 och hålen 11, 12 och 13 på berömda Augusta National.     

Sven Arnström är medlem i Svenska Golfhistoriska Sällskapet sedan startåret 1996. I Sällskapets Årsskrift 2000 redogjorde han utförligt om den brittiske pastorn Arthur Vandeleur Despard, grundaren av Gothenburg Golf Club 1891. I boken Amen Corner får man åter möta pastor Despard och även stifta bekantskap med en rad andra golffrälsta präster från då och nu.     Sven Arnströms bok går att köpa i bokhandeln och på nätet, Adlibris och Bokus.

Ytterligare information på http://mastershouse.se/ny-bok-amen-corner

 

 

Årets svenska hickorymästare Johan Moberg sänker en putt på 8:e green. Foto: Robert Leonardi.Årets svenska hickorymästare Johan Moberg sänker en putt på 8:e green. Foto: Robert Leonardi.

Svenska Hickorymästerskapet – det 20:e i ordningen – spelades i år i Västerås. Värd var Västerås Golfklubb som är en av landets äldsta klubbar, bildad redan 1931. Tävlingarna spelades på klubbens centralt belägna parkbana (gångavstånd från Västerås centrum) som med sina snabba greener blev en rejäl utmaning för deltagarna.

Närmare 110 hickoryspelare ställde i år upp i någon av de tre SHM-klasserna eller Svenska Hickorykannan. Femton av dem kom från Finland och England. Samtliga vinnarnamn var nya jämfört med 2016 då tävlingarna gick i Borås.

Svenska Hickorymästare 2017:
Sofia Ljungqvist, Västerås GK (damer)
Johan Moberg, Norrköping Söderköping GK (herrar)
Gunnar Bagge, Göteborgs GK (seniors)

Priset som Best Amateur tillföll Viktor Sjöö, Ljunghusens GK, tillika silvermedaljör.

Svenska Hickorykannan (netto) vanns av Niclas Käck, Landeryds GK och scratchpriset av Hans-Olof Johansson, Kalmar GK.

Scott Patrick’s Putter för tävlingarnas mest anmärkningsvärda slag gick till Bengt Gustafson, Isaberg GK och Instiftarnas pris för ”en extra förtjänstfull bedrift” till Leif Einarsson, Isaberg GK. Atmosfärpriset tillföll i år Västerås Golfklubbs elegant klädda kvinnliga funktionärer som fått låna sin tidsenliga utstyrsel av Vallby Friluftsmuseum som är närmaste granne till golfklubben.

Vi tackar Västerås Golfklubb för ett mycket välskött arrangemang!

Nästa år avgörs Svenska Hickorymästerskapet på Båstad Golfklubb, Gamla banan.

Resultat SHM 2017 Damer
Resultat SHM 2017 Herrar
Resultat SHM 2017 Seniors
Resultat Svenska Hickorykannan

Några av klubbens eleganta tävlingsfunktionärer. Foto: Georg Kittel.

Några av klubbens eleganta tävlingsfunktionärer. Foto: Georg Kittel.

Henrik Stenson tar emot diplomet om sin utmärkelse till hedersmedlem i Svenska Golfhistoriska Sällskapet. Överlämnas av Hasse Bergdahl, tidigare ordförande i SGS. Foto: Svenska Golfmuseet
2017-06-11 Henrik Stenson tar emot diplomet om sin utmärkelse till hedersmedlem i Svenska Golfhistoriska Sällskapet. Överlämnas av Hasse Bergdahl, tidigare ordförande i SGS. Foto: Svenska Golfmuseet

Henrik Stenson har fått ännu en fin utmärkelse. Han är nu hedersmedlem i Svenska Golfhistoriska Sällskapet. Detta beslöts enhälligt av sällskapets medlemmar vid årsmötet på Falsterbo GK helt nyligen.

Med denna utmärkelse vill Golfhistoriska Sällskapet hylla den enastående historiska bedrift som Henrik Stenson stod för då han som förste svensk segrade i golfvärldens äldsta och finaste mästerskap, The Open Championship, på Royal Troon 2016 och blev Champion Golfer of the Year.

När Henrik kopplade av hemma i Barsebäck dagarna efter Nordea Masters fick han ta emot ett diplom som bevis på sin nya värdighet. Diplomet överräcktes av Hasse Bergdahl som är f.d. ordförande i Golfhistoriska Sällskapet, f.d. tränare för Henrik Stenson och nu intendent vid Svenska Golfmuseet i Landskrona.

Samtidigt fick golfmuseet en gåva av Henrik: hans blågula golfbag från OS 2016 i Rio - signerad.

Fullständig motivering:
Med sin seger i den 145:e upplagan av The Open Championship på Royal Troon Golf Club skrev Henrik ett mäktigt kapitel i den svenska golfhistorien.Han blev den förste svenske spelare att vinna golfvärldens äldsta och finaste mästerskap och gjorde det på ett så strålande sätt och under så dramatiska omständigheter att söndagen den 17 juli 2016 för alltid kommer att bli ihågkommen som en av de verkligt stora dagarna inom svensk golfsport. Henriks bedrift kommer att återberättas av golfspelare i många generationer framöver. Som Henrik själv kommenterade: ”Otroligt, nu är man odödlig i golfhistorien”.

Svenska Golfhistoriska Sällskapet hyllar denna enastående historiska bedriftgenom att utse Henrik Stenson till Hedersmedlem i sällskapet.

Philip och Adrian Dyer på Parkbanan, Hooks Golfklubb, under sitt besök i somras. De står på 11:e green, ett av Frank Dyers ursprungliga hål från 1934.Philip och Adrian Dyer på Parkbanan, Hooks Golfklubb, under sitt besök i somras. De står på 11:e green, ett av Frank Dyers ursprungliga hål från 1934.

Under större delen av 1930-talet hade Göteborgs Golf Klubb en engelsk pro, Frank Dyer, som satte flera avtryck i den svenska golfhistorien. Han gav lektioner till golfspelande göteborgare, segrade i flera av dåtidens främsta proffstävlingar i Skandinavien och anlitades som bankonstruktör. Frank Dyer lade ut de fyra första hålen vid Hooks Herrgård och de första nio på Jönköpings bana i Kettilstorp.    

I somras kom Frank Dyers två söner, Adrian och Philip, till Sverige på en nostalgiresa i pappans anda. De hade med sig fyra ”Frank Dyer” klubbor som de donerade till Svenska Golfmuseet i Landskrona och de besökte såväl Göteborgs Golf Klubb i Hovås som de båda klubbarna och banorna i Hook och Jönköping.    

Dessutom skrev Adrian Dyer en kort biografi över Frank Dyers liv som golfspelare som vi är glada att kunna presentera här: ”The Golf Career of Frank Dyer”.

Läs mer...

Årets jubilarer