Välkommen som medlem!

Svenska Golfhistoriska Sällskapet inbjuder golfare i alla åldrar och kategorier samt andra golfhistoriskt intresserade att bli medlemmar i vårt sällskap.

Som medlem får du

  • Årsskriften med golfhistoriska artiklar
  • Inbjudan till våra Svenska Hickorymästerskap och till alla våra arrangemang
  • Golfhistoriska Sällskapets bagbricka
  • Sällskapets medlemsmatrikel
  • Specialerbjudanden och profilartiklar

Medlemsavgift:
200 kr per år för enskild medlem
500 kr per år för stödjande medlem (golfklubb, golfdistrikt o.dyl.).


Så här blir du medlem

Du kan bli medlem direkt genom att betala in avgiften till Sällskapets konto

  • Bankgiro 5024-8871

Ange ditt golf-id eller namn + e-post/telefonnummer på inbetalningen.
Varmt välkommen!


Vid betalning från utlandet ange

  • SWIFT code SE 21 9500 0099 6034 6092 1319
  • BIC: NDEASESS

Vårt organisationsnummer är 802449-7003


Ett flygblad att sprida: Bli medlem


Här kan du läsa mer om hur vi på ett säkert och varsamt sätt hanterar våra medlemmars personuppgifter.
› SGS Policy & Personuppgiftshantering