Handicapregler

hickoryswing

Justering av exakt handicap till hickoryhandicap vid tävlingarna med hickoryklubbor

En spelares spelhandicap erhålles genom att spelarens exakt handicap multipliceras med 1,4 varefter produkten avrundas till närmaste heltal (Blir produkten exakt x,50 avrundas uppåt till x+1).

Exempel:
Exakt HCP 12,5 x 1,4 = 17,50 --> SpelHCP 18
Exakt HCP 12,4 x 1,4 = 17,36 --> SpelHCP 17

Professionella golfspelare och spelare med plushandicap spelar alltid på scratch. Ovanstående gäller samtliga handicaptävlingar som spelas med enbart hickoryklubbor och som arrangeras av Svenska Golfhistoriska Sällskapet under 2021.

Vid tävlingar där det spelas med både moderna och hickoryklubbor erhåller hickoryspelare ytterligare 2 slag utöver vad ovanstående beräkning ger.

2021-02-25