Skip to main content

Handicapregler

hickoryswing

Justering av exakt handicap till hickoryhandicap och hanicap för spel med klassiska klubbor

Spel med hickoryklubbor är något svårare än med vanliga klubbor, speciellt för höghandicapare. Det gäller i viss mån även spel med klassiska klubbor. För att få ett mer rättvist spel justeras därför en spelares exakta handicap med 40 % respektive 20 % enligt:

För hickoryklubbor:     

Exakt hcp x 1,4 = justerad exakt hcp   för minushandicapare       

Exakt hcp x 0,6 = justerad exakt hcp   för plushandicapare       

Exempel:     

Exakt  hcp 12,5:    12,5 x 1,4 = 17,5  ger spelhcp 18      Exakt  hcp +3,0:   + 3,0 x 0,6 =   1,8  ger spelhcp +2

För klassiska klubbor:

Exakt hcp x 1,2 = justerad exakt hcp   för minushandicapare

Exakt hcp x 0,8 = justerad exakt hcp   för plushandicapare

Justerad exakt hcp avrundat till närmaste heltal blir spelarens spelhandicap.

Detta gäller för både amatörer och professionella spelare. Reglerna gäller alla handicaptävlingar som spelas med enbart hickoryklubbor eller med enbart klassiska klubbor arrangerade av Svenska Golfhistoriska Sällskapet (SGS) under  2022. 

Lagmatcher vid Årsmöte och Höstmöte

Syftet med dessa lagmatcher är att träffas, umgås och utbyta tankar om golfhistoria. Tävlingsmomentet är av underordnad betydelse och finns endast med som en liten extra krydda utöver rent sällskapsspel. Naturligtvis bör ovanstående regler så långt möjligt användas vid dessa tillfällen. ”Tävlingsledningen” har dock stora friheter att anpassa banlängder mm efter klubbtyp, kön och ålder. Det viktiga är att det för alla blir en trivsam och intressant golfrunda med inte för stora utmaningar.

 

2022-06-10