Skip to main content

Klubbhistoriska skrifter

Ett axplock klubbhistoriska skrifter. Foto: Georg Kittel

Den svenska golfhistorien utgörs till en betydande del av de svenska golfklubbarnas historia. Många klubbar har varit duktiga på att dokumentera sin historia, men långtifrån alla.

Svenska Golfhistoriska Sällskapet vill därför gärna uppmuntra landets alla golfklubbar att dokumentera och presentera sin egen historia, i skrift eller på webben.

Sällskapet försöker också spåra upp alla klubbhistoriska skrifter som givits ut genom åren i samband med jubileer eller annat. Sedan projektet startade 2012 har vår lista nästan fördubblats.

I Svenska Golfmuseets bibliotek i Landskrona ryms landets största samling golflitteratur. Där borde givetvis varje svensk klubbhistorisk skrift ingå, men så är tyvärr inte fallet. Vissa saknas alltjämt.

Känner du till någon klubbhistorisk skrift som inte finns på vår lista? Hör av dig till oss!

Har du någon skrift som Svenska Golfmuseet saknar? Museet tar tacksamt emot en sådan gåva.

Klubbhistoriska skrifter i kronologisk ordning (2018)

Klubbhistoriska skrifter i alfabetisk ordning (2018)