Skip to main content

Så började det…

Golfpionjärer på Arendal, Hisingen, 1890-talet. Foto: Göteborgs Golf Klubbs bildsamling
Golfpionjärer på Arendal, Hisingen, 1890-talet. Foto: Göteborgs Golf Klubbs bildsamling

Svensk golf tog sina första stapplande steg i övergången mellan 1880- och 1890-talet. På Ryfors, Hisingen och Ladugårdsgärde.

Hundra år senare var golf en svensk allemanssport som i rask takt närmade sig en halv miljon utövare. Ungefär samtidigt kom de första idéerna om att den svenska golfens historia borde bevaras och förvaltas på ett aktivt sätt. Golf – den gröna sporten, utgiven 1979 inför SGF:s 75-årsjubileum, hade varit banbrytande. Huvudredaktör var Svensk Golfs chefredaktör Anders Janson.

Vid SGF:s förbundsmöte 1994 förde Göteborgs golfdistrikt fram förslag på ett svenskt golfmuseum. Idén föll i god jord. Samma år visades också en första utställning om golf, Golfiana på Sigtuna museum, initierad av Åke Skeppare (författare, golfkåsör mm). En projektgrupp bestående av Anders Janson, Åke Skeppare, Lars Strömbäck (historiker, ledamot i SGF:s styrelse) och Bo Wickberg (SGF:s generalsekreterare) fick i uppdrag att anlägga ett svenskt golfmuseum på bästa tänkbara plats. Ryfors, Gripsholm, Högbo, Stockholm och Göteborg var orter som utvärderades, men efter många turer och över-väganden föll valet på Landskrona Golfklubb i Borstahusen. Den 9 juni 2000 invigdes Svenska Golfmuseet av SGF:s ordförande Ulf Laurin.

1996 föddes idén även om ett golfhistoriskt sällskap. Idén kom från två håll. Den ena kraftkällan var kursen "Golfens historia" som PGA/SGF arrangerade detta år med bl a Bengt Lorichs och Lena Ericsson som kursledare för ett 20-tal deltagare. Den andra var just arbetsgruppen som projekterade golfmuseet. Båda sidorna ansåg att en golfhistorisk förening låg rätt i tiden.

Den 12 juni 1996 bildades Svenska Golfhistoriska Sällskapet (SGS) vid ett stiftelsemöte i Sigtuna. 32 inbjudna stiftare deltog, alla med ett brinnande intresse för golfens historia. Åke Skeppare valdes till ordförande, Anders Janson till sekreterare. Vid årets slut hade antalet medlemmar ökat till 81. Under de följande åren växte medlemsskaran snabbt för att så småningom stabilisera sig kring runt sjuhundra medlemmar.

Sedan 1997 ger SGS årligen ut en Årsskrift med golfhistoriska artiklar, 2007 publicerades den första i en serie golfhistoriska skrifter och sedan 2015 har SGS en ny, modern webbplats med ett fylligare golfhistoriskt material.

Alltsedan startåret anordnar SGS en vårträff och en höstträff på någon av landets golfklubbar, 1998 hölls det första Svenska Hickorymästerskapet som återkommit årligen sedan dess och sedan 2003 spelas den tävling som efter några år fick namnet Anders Jansons Minne.

Då SGS är en av stiftarna till Svenska Golfmuseet har Sällskapet haft ett nära samarbete med museet genom åren. Tillsammans bär vi med glädje och stolthet det viktiga ansvaret att bevara, förvalta och utveckla den svenska golfens historia.


Svenska Golfhistoriska Sällskapet - medlemsutveckling och styrelser t o m 2023

Bli medlem

Svenska Golfhistoriska Sällskapet inbjuder alla golfhistoriskt intresserade att bli medlemmar i vårt sällskap.

Läs mer om medlemskapet

När golfen var ung

När golfen var ung

När bildades de första golfklubbarna i vårt land? Var låg de första golfbanorna? Vilka var de första golfarna? Hur väcktes deras intresse? Läs mer om boken här.

Mejla din beställning till info@golfhistoriska.se. Pris 200 kr