Svenska Golfmuseet

golfmuseet landskrona
Foto: Göran Nyström

Svenska golfmuseet är nu stängt för säsongen. Vi öppnar igen när 2020 års säsong inleds i början av april. Men, vill du/ni göra ett besök under vintern så går det ändå bra genom att boka besöket genom mail till gwhnystrom(at)gmail.com.

Svenska golfmuseet finns i direkt anslutning till Landskrona golfklubb, som du hittar omedelbart norr om Borstahusen. Adress är Erikstorp, 261 61 Landskrona (Longitud: 12.811142 Latitud: 55.903667). För mer information om resväg se www.landskronagk.se


Svenska golfmuseet har nu funnits i 19 år. Museets styrelse har beslutat att utställningen nu skall byggas om och få ett innehåll som bättre knyter an historien till dagens golf. Ombyggnationen skall genomföras rent fysiskt under 2020/2021. Vi hoppas kunna öppna den nya utställningen under hösten 2021.

Som en av åtgärderna för att förbereda förändringen antog styrelsen vid sitt senaste sammanträde en ny insamlingspolicy. I denna betonas att museets uppdrag främst är att spegla den svenska golfhistorien och att samlingarna skall anpassas till den inriktningen. Idag har museet en stor mängd likartade föremål, framför allt när det gäller golfklubbor, men också mycket tidskrifter och annat skriftligt material om golf i andra länder. En gallring kommer därför att göras i samlingen och den beslutade insamlingspolicyn skall utgöra ett stöd när samlingarna nu gås igenom.

I styrelsen för Svenska golfmuseet ingår Claes Grönberg (Svenska golfförbundet), Georg Kittel (Golfhistoriska sällskapet) och Mikael Langbråten (Landskrona golfklubb). Adjungerade är Gunnar Håkansson, Leif Einarsson, Patrik Brorsson och Göran Nyström.

Välkommen till Svenska Golfmuseet!

www.svenskagolfmuseet.se