Skip to main content

Att skriva golfhistoria

Sida 1 av 15

att skriva golfhistoria

Tips för dig som skriver golfklubbens historia

av Anders Engström                

Det som inte är känt finns inte. På klubben uppstår mänskliga sammanhang och berättelser. Minnen som är värda att bevaras. Det finns inga regler för hur golfklubbens historia ska skrivas, möjligheterna är oändliga! Men för den som inte redan är en erfaren publicist kan några tips ändå vara på sin plats. Vi börjar direkt...

Bok eller berättelse på hemsidan

De förändrade medievanorna gör att den traditionella ”jubileumsboken” inte längre är självklar som budbärare av klubbens historia. För många kan i stället klubbens hemsida vara naturligare att söka upp.

Givetvis är tryck på papper det förväntade sättet att bevara historien. Det kan vara allt från en häftad folder till den gamla klassiska klubbens jubileumstegelsten med tävlingsfakta, banritningar, avgörande protokoll och bilder av gångna decenniers eldsjälar. Huvudsaken är att det finns någonting som bevarar de gamla golfarnas namn och kan få oss att förstå vad som hände, och att det upplevs som lustbetonat att ta del av. De flesta av oss uppskattar nog att de får ta del av berättelsen om klubben, inte bara en massa årtal och fakta staplade på varandra.

 

Vem är läsaren
Sida