Skip to main content

Att skriva golfhistoria - SGS hjälper gärna till

Sida 15 av 15: SGS hjälper gärna till

Svenska Golfhistoriska Sällskapet (SGS) hjälper gärna till

Vilka problem eller frågor du än har - innan, under eller efter själva författandet -  är du alltid välkommen att kontakta SGS så hjälper vi dig med råd och tips så långt vi kan. Det är en av SGS allra viktigaste uppgifter att hjälpa dig att skriva just din klubbs historia.


ae 2017 11 02/11 13

BL rev version 3, 2018-11-06

 

Sida