Skip to main content

Att skriva golfhistoria - Bildtexter

Sida 4 av 15: Bildtexter

En bild utan förklarande text är som ett ägg utan gula

bildtexter

Ofta hittar man gamla foton utan information om var, när och framför allt vem som avbildats. En bild blir så mycket mera värd om den åtföljs av en förklarande text. Man ska alltså inte spara någon möda när det gäller att jaga fram bildtexter. Att para ihop bilder från förr med beskrivande texter upplevs i regel som positivt av de medlemmar som du ber hjälpa till, inte minst klubbens äldsta, de som var med när det begav sig!

Vad andra golfklubbar gjort
Sida