Skip to main content

Att skriva golfhistoria - Ting tar tid!

Sida 6 av 15: Ting tar tid!

Ting tar tid

Vanligt när klubbens historia ska skrivas är att en styrelse vänder sig till kommittéer eller enskilda medlemmar med önskemål om att någon ska ta tag i projektet så att det kan utgöra hörnstenen vid ett kommande jubileum ett halvår senare eller så. Men existerar då inte redan omfattande dokumentation, t ex i form av tidigare jubileumsskrifter och ett välorganiserat klubbarkiv, så är detta, trots modern teknik, ofta för sent.

Att leta efter gamla tidningsartiklar, göra intervjuer, få tag på bilder och skriva det hela tar tid, särskilt om det är klubbens egna medlemmar som ska göra det mesta av jobbet. Ett till två år från start till färdig bok, utställning eller vad som nu bestäms, kan vara en rimlig tid att utgå ifrån när det gäller en mindre och yngre klubb. Rör det sig om en äldre klubb med massor av opublicerad historia bör man tänka sig ett treårsperspektiv.

Bilda en redaktion
Sida