Skip to main content

Syfte och verksamhet

En tiondel av Sällskapets medlemmar samlade på Landskrona GK 2013. Foto: Stefan Risberg

En tiondel av Sällskapets medlemmar samlade på Landskrona GK 2013. Foto: Stefan Risberg

Svenska Golfhistoriska Sällskapet, bildat 1996, är en oberoende ideell förening öppen för alla golfare och övriga med ett golfhistoriskt intresse.

Syfte

Sällskapets främsta syften är att

  • stimulera till ett ökat intresse för och fördjupad kunskap om golfens historia bland Sveriges golfare och övriga golfintresserade
  • uppmuntra landets golfklubbar och golfanläggningar att dokumentera och presentera sin egen unika historia som var och en utgör en pusselbit av den svenska golfhistorien
  • värna om golfens grundläggande värderingar och traditioner så att dessa kan föras vidare till kommande generationer golfare.

Ung representant för nästa generation golfare. Foto: Georg Kittel
Ung representant för nästa generation golfare. Foto: Georg Kittel

Verksamhet

Svenska Golfhistoriska Sällskapets verksamhet är framförallt inriktad på information och aktiviteter med golfhistorisk prägel samt erfarenhetsutbyte med andra golfhistoriska sammanslutningar i Sverige och utomlands.

Centralt i vår verksamhet är att

  • upprätthålla en webbsida med aktuell information
  • ge ut en årsskrift med golfhistoriskt innehåll
  • vara en aktiv part i Stiftelsen Svenska Golfmuseet
  • vara huvudman för Svenska Hickorymästerskapen
  • anordna minst en sammankomst per år på svensk golfklubb/golfanläggning

Senast reviderad vid årsmötet den 25 maj 2012.

Bli medlem

Svenska Golfhistoriska Sällskapet inbjuder alla golfhistoriskt intresserade att bli medlemmar i vårt sällskap.

Läs mer om medlemskapet

När golfen var ung

När golfen var ung

När bildades de första golfklubbarna i vårt land? Var låg de första golfbanorna? Vilka var de första golfarna? Hur väcktes deras intresse? Läs mer om boken här.

Mejla din beställning till info@golfhistoriska.se. Pris 200 kr