Skip to main content

Nyhetsarkiv

Vår ordförande Bengt Larsson har lämnat oss.

Bengt Larsson har lämnat oss

BengtL 03
 

Golfhistoriska Sällskapets ordförande, Bengt Larsson, har avlidit den 5 februari efter en tids sjukdom.

Bengt började spela golf på Hovås på 1950-talet, men intresset för segling tog överhanden och han ägnade sig framgångsrikt åt denna sport under flera decennier innan han återkom till Göteborgs Golf Klubb på 2000-talet.

ggk

2009 startades ”Hofås Hickory Sellskap” som en avdelning inom GGK och Bengt blev en av de första medlemmarna. Han fick snabbt ett stort intresse för hickoryklubbor, byggde i villans källare upp ett imponerande museum för antika golfklubbor, samtidigt som han kunde överföra sin hantverksskicklighet från många år som hängiven modellbåtsbyggare till renovering av hickoryklubbor.

Efter ett par år tog Bengt över ordförandeskapet i Hickoryavdelningen, vilket han behöll till sin bortgång. Bengt hade stora framgångar i de lokala hickorytävlingarna med vinster i både Viktor H Setterbergs Minne och Theodor Åkermark Match Play. I takt med att antalet hickorytävlingar ökade i västra Sverige skötte Bengt även samordningen av West Coast Swing.

Vid årsmötet på Hovås 2018 blev Bengt invald i Golfhistoriska Sällskapets styrelse, där han efter en tid som sekreterare blev dess ordförande 2020.

För Bengt låg speciellt två saker varmt om hjärtat – att öka medlemsantalet och att se till att utgivningen av golfhistorisk litteratur fortsatte. Bengt bidrog aktivt till bådadera, dels genom att själv agera som mycket aktiv medlemsvärvare, under hans ordförandetid ökade antalet medlemmar från runt 750 upp till 1000, dels genom att tillsammans med Calle Sahlquist och undertecknad författa boken ”De första inom svensk golf”.

01 de forsta inom svensk golf framsida

Saknaden efter Bengt är stor, vi har mist en skicklig ordförande, en tillgiven vän och hedersman med stor kunskap och härlig humor.

Tack Bengt för allt du betytt för oss!

Claes OlssonOrdf Klubbhistoriska kommittén, Göteborgs Golf Klubb